Kalit so'z: Vatan

1 sinflar uchun “Vatan – bu ….. she’ri .”

1 sinflar uchun “Vatan – bu ….. she’ri .”

Dars ishlanmalar, O`qish
                    Mavzu: Vatan - bu ….. she’ri . Mavzuga oid tayanch tushunchalar:Vatan, ona, mehr. Soatlar soni: 1 soat Mavzuning qisqacha ta’rifi: Vatanga bo’lgan mehrni o’rgatadi. O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi: Metod:suhbat, tushuntirish,”Savol-javob” metodi,”Rasmli boshqotirma”, “Eng vijdonli o’quvchi” o’yinlari. Shakl:jamoa,guruhda ishlash,hamma o’zi uchun. Jihoz:darslik,rangli ko’rgazmalar,harakatli ko’rgazmalar,tarqatma testlar,plakatlar. Nazorat:O’quvchilarning darsda faolligi kuzatilib,hisobga olib boriladi. Baholash:O’quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib,dars oxirida e’lon qilinadi. Darsning maqsadi Maqsadlar: Ta’limiy: O’quvchilarga Vatan haqida, Mustaqil diyorimiz haqida, Vatan ostonadan bo