Kalit so'z: Alisher Navoiy

Xamsachilik an’analari mavzusida ochiq dars ishlanmasi

Xamsachilik an’analari mavzusida ochiq dars ishlanmasi

Dars ishlanmalar, Ona tili, Tadbir senasiysi
Xamsachilik an’analari Darsning maqsadi: a)ta’limiy maqsad:o’quvchilarda xamsachilik a’nanalari,tarixi haqida bilim,ko’nikma hosil qilish; b)tarbiyaviy maqsad:o’quvchilarni komillikka ,barkamollikka undash orqali ularga ahloqiy tarbiya berish; d)rivojlantiruvchi maqsad:o’quvchilarda insoniy fazilatlarni shakllantirish,mantiqiy fikrlashga o’rgatish. Dars turi:yangi mavzu bayoni Dars metodi:”Tezyurar savollar”,”Klasster ichida klasster”,”Toifalash jadvali” Dars jihozi:ko’rgazmalar,tarqatmalar, test savollari,rasmlar,rag’bat kartochkalari. Darsning borishi: 1.Tashkiliy qism. O’quvchilar bilan salomlashib,davomat aniqlanadi,sinfxona tozaligi,o’quvchilarning darsga tayyorgarligi ko’zdan kechiriladi.dars musobaqa tarzida o’tkaziladi,o’quvchilar guruhlarga bo’linadi. 2.O’tgan mavzuni