Kalit so'z: AKT

Fanni o’qitishda axborot texnalogiyalaridan foydalanish(test)

Fanni o’qitishda axborot texnalogiyalaridan foydalanish(test)

Boshqalar, Testlar
1. Vazirlar Mahkamasining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlarl to’g’risida»gi qarorilarining ijrosini qashon ta’minlagan *A) 2002 yil 6 iyun 200-sonli B) 2002 yil 31 may 200-sonli C) 2000 yil 6 iyun 3080-sonli D) 2002 yil 31 iyun 3080-sonli 2. Ta’lim tizimiga AKTlarni joriy kilish bo’yicha muammolar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan *A) Barchasi to’g’ri B) fan o’qituvchilarining kompyuter savodxoshigi, axborot-kommunikasiya texnologiyalarini o’zlash-tirishi va o’quv jarayonida ulardan foydalanish bo’yicha bilimlari koniqarlimasligi: C) qishloq joylardagi maktablarda elektr ta’minoti yaxshi emasligi o’quv jarayonlga AKTlarni keng qamrovli joriy etish imkoniyatini bermayotg anligi: D) xalq ta’limi tiz