Kalit so'z: 2 chorak

3-sinf Ona tili 2- chorak

3-sinf Ona tili 2- chorak

Ona tili, Testlar
1.Qaysiso’zko’plikdaberilgan ? A) Oftob B) O’quvchilar D) Bulbul E)oy 2. Birgalikdagiotlarqandayqo’shimchaoladi ?A) Lar B) On D) Qo’shimchaolmaydi E )la 3.Qaysiso’zdaotyasovchiqo’shimchabor ? A) Qancha B) Beshinchi D) Ishchi E) gulla 4.Bino…. nuqtalaro’rnigaqaysiqo’shimchaqo’yiladi ? A) zor B) kor D) Loq E)lar (more…)