Informatika(8-sinf test)

1. Birinchi mexanik mashina kim tomonidan va qachon yasalgan?
2. Hisoblash texnikasining uchunchi davri qanday ataladi?
3. Hisoblash texnikasi rivojlanish tarixi necha davrdan iborat?
4. Eramizdan 5-4 asr avval yunonlar foydalangan dastlabki hisoblash vositasi?
5. Mexanik mashinalarigacha bo’lgan bo’lgan davrdagi birinchi sun’iy hisoblash vositasini aniqlang?
6. Hisoblash texnikasining to’rtinchi davri qanday ataladi?
7. Hisoblash texnikasining ikkinchi davri qanday atalgan ?
8. Birinchi mexanik mashinani loyihalashtirgan olim ?