Informatika(8-sinf test)

1. Birinchi mexanik mashina kim tomonidan va qachon yasalgan?
2. Eramizdan 5-4 asr avval yunonlar foydalangan dastlabki hisoblash vositasi?
3. Hisoblash texnikasi rivojlanish tarixi necha davrdan iborat?
4. Mexanik mashinalarigacha bo’lgan bo’lgan davrdagi birinchi sun’iy hisoblash vositasini aniqlang?
5. Hisoblash texnikasining ikkinchi davri qanday atalgan ?
6. Hisoblash texnikasining uchunchi davri qanday ataladi?
7. Birinchi mexanik mashinani loyihalashtirgan olim ?
8. Hisoblash texnikasining to’rtinchi davri qanday ataladi?